Sesungguhnya Allah membentangkan tangan-Nya pada malam hari untuk orang yang berbuat dosa pada Siang hari

    Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy’ariy ra., dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah Ta’ala itu membentangkan tangan-Nya (memberikan kesempatan) pada waktu malam, untuk taubat orang yang berbuat dosa pada waktu siang hari.

Sesungguhnya Allah sangat Gembira Menerima Taubat hamba-Nya

“Sesungguhnya Allah sangat gembira menerima taubat hamba-Nya ketika bertaubat kepada-Nya, melebihi dari kegembiraan seseorang yang berkendaraan di tengah padang pasir tetapi hewan yang dikendarai lari meninggalkannya, padahal di atas hewan itu terdapat makanan dan minuman.

Sesungguhnya Allah gembira menerima taubat hamba-Nya

  Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Anshariy (pembantu Rasulullah SAW) berkata: Rasulullah SAW, bersabda: “Sesungguhnya Allah gembira menerima taubat hamba-Nya, melebihi kegembiraan seseorang diantara kalian ketika menemukan kembali untanya yang hilang di padang yang luas.”
(Muttafaqalaih)

Sesungguhnya saya bertaubat seratus kali setiap hari

  Dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzanniy ra., ia berkata: Rasulullah SAW, bersabda: “Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampun kepada-Nya, sesungguhnya saya bertaubat seratus kali setiap hari.”
(HR. Muslim)

Perbanyaklah Membaca Istighfar

   Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: Saya mendengar dari Rasulullah SAW, bersabda: “Demi Allah, sesungguhnya saya membaca istighfar dan bertaubat kepada-Nya lebih dari tujuh puluh kali setiap hari.”
(HR. Bukhari)